Chatbox for sex

So infections can be spread without even realizing that they are being spread.

But during that period, the infections can be passed on to other people.

Getting screened is important, even if you don’t have any symptoms.

Getting screened for STIs is important for all sexually active people, so that any infections can be treated or managed as soon as possible.

Next Different STIs can be transmitted in different ways.

Wanneer je deze regels niet opvolgt dan kan dit tot gevolg hebben dat we je de toegang tot de chatbox tijdelijk of definitief ontzeggen.

Bij een vermoedelijke of vastgestelde overtreding van de Nederlandse wet in de chatbox chat kan door politie of justitie verplicht worden gegevens af te staan voor opsporing en vervolging.Back Next In some cases, your immune system may clear an infection on its own.But in other cases, infections can progress to serious diseases that can have negative effects on your health. Daarom hebben we een aantal simpele regels voor de chatbox opgesteld. We verwachten wel dat je het gezellig houdt voor jezelf en andere chatters.This is so you and your healthcare provider can start on a treatment or management plan and prevent diseases from occurring.

Comments are closed.